banner thang 1
chương trình tháng 12

Tại sao phải học giáo dục quốc phòng và tầm quan trọng cần biết


Tại sao phải học giáo dục quốc phòng? Đây là câu hỏi nhiều sinh viên mới vào cánh cửa Đại học thắc mắc. Môn học có vai trò rất quan trọng trong việc khơi dậy lòng yêu nước và tinh thần đoàn kết. Vì thế, bất cứ ai cũng cần phải có kiến thức và kỹ năng quân sự nhất định. Cùng tìm hiểu thêm về bộ môn giáo dục quốc phòng qua bài viết sau đây.

Giáo dục quốc phòng là môn học gì?

Bộ môn giáo dục quốc phòng có tên gọi đầy đủ là giáo dục quốc phòng và an ninh. Đây là môn học trang bị các kiến thức tổng hợp về vấn đề quốc phòng an ninh. Bên cạnh đó là các kỹ thuật quân sự và những trách nhiệm của người dân đối với Tổ quốc.

Giáo dục quốc phòng là môn học mang tính đặc thù và bắt buộc
Giáo dục quốc phòng là môn học mang tính đặc thù và bắt buộc

Giáo dục quốc phòng được giảng dạy theo chương trình được quy định tại các trường THPT, Đại học và Cao đẳng. Môn học mang tính đặc thù và bắt buộc tại hầu hết các cơ sở giáo dục.

Tại sao phải học giáo dục quốc phòng?

Tại sao phải học giáo dục quốc phòng?

Giáo dục quốc phòng là môn học chính, bắt buộc trong chương trình học từ cấp phổ thông đến đại học. Việc học tập các kiến thức liên quan đến quốc phòng là quyền và nghĩa vụ toàn dân. Bởi vì thông qua các kiến thức và hoạt động giáo dục, nhà trường mong muốn sẽ đào tạo, truyền đạt cho thế hệ trẻ là học sinh, sinh viên nền tảng vững chắc cả về ý thức dân tộc, chủ nghĩa yêu nước, rèn luyện tinh thần đoàn kết, tầm quan trọng và trách nhiệm của công dân với quốc phòng,…. Đó là những là lý do tại sao phải học giáo dục quốc phòng.

Xây dựng, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm bảo vệ dân tộc

Đối tượng được giảng dạy là thế hệ trẻ, đây cũng là những chủ nhân tương lai của đất nước. Vậy nên thông qua nội dung giảng dạy được xây dựng dựa trên chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước, học sinh, sinh viên sẽ có nhận thức đúng đắn về đường lối, quan điểm quốc phòng toàn dân và sẽ nhận thức rõ hơn trước những âm mưu chống phá của thế lực thù địch. Đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng, giúp học sinh, sinh viên nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc.

Học giáo dục quốc phòng giúp tạo nên nhận thức đúng đắn
Học giáo dục quốc phòng giúp tạo nên nhận thức đúng đắn

Xây dựng ý thức dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc

Giáo dục quốc phòng là môn học có nội dung học tập đặc thù, thông qua các giờ học lý luận sẽ giúp học sinh, sinh viên nhận thức về lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết dân tộc trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước. Từ đó, hướng đến mục tiêu, giá trị nhân văn hơn là tu dưỡng đạo đức, nhân ái, luôn tôn trọng mọi sự hợp tác để xã hội phát triển và tiến bộ.

Kế thừa đường lối, tinh thần của thế hệ đi trước

Cha ông, các thế hệ đi trước không biết đã đổ bao nhiêu xương máu để gìn giữ nền hòa bình dân tộc nên dựa trên nền tảng lý luận và kinh nghiệm đánh giặc giữ nước mà biên soạn cho nội dung môn học giáo dục quốc phòng. Từ những bài học đó, học sinh, sinh viên có nhiệm vụ kế thừa tinh thần, nghệ thuật quân sự của cha ông, đồng thời tiếp thu những kỹ thuật, khoa học quân sự hiện đại vào xây dựng an ninh quốc phòng.

Trang bị những kỹ năng chiến đấu

Bên cạnh những giờ học lý luận, học sinh sinh viên còn được thực hành với những nội dung như kỹ năng về đội hình đội ngũ, các chiến thuật, cách sử dụng một số loại vũ khí (súng AK, lựu đạn),… Qua các nội dung này sẽ giúp các em tiếp cận, sử dụng một số vũ khí thông thường từ đó biết cách phòng bị khi bị tấn công.

Tu dưỡng bản thân

Với những kỷ cương, kỷ luật được rèn luyện trong quân đội sẽ giúp các bạn trẻ tu dưỡng bản thân và hoàn thiện các kỹ năng sống, trở thành người sống có nguyên tắc, góp phần ngăn ngừa tệ nạn trong trường học.

Với những lý do tại sao phải học giáo dục quốc phòng ta đã có thể hiểu tầm quan trọng và tính bắt buộc của môn học này.

Nguyên tắc giảng dạy môn Giáo dục quốc phòng – an ninh trong trường học

Giáo dục quốc phòng là một môn học chính khóa từ các trường THPT, Cao đẳng đến Đại học. Đây là nội dung tiền đề và quan trọng trong việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Sau đây là các nguyên tắc cơ bản trong việc giảng dạy bộ môn này trong nhà trường.

Giáo dục quốc phòng có ảnh hưởng rất lớn đến việc đào tạo thế hệ trẻ
Giáo dục quốc phòng có ảnh hưởng rất lớn đến việc đào tạo thế hệ trẻ
 • Nguyên tắc 1

Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Môn học có sự quản lý thống nhất của Nhà Nước và dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản.

 • Nguyên tắc 2

Giáo dục quốc phòng là trách nhiệm của tất cả hệ thống chính trị và toàn bộ người dân. Trong đó Nhà nước sẽ có hệ thống giảng dạy rõ ràng và giữ vai trò chủ đạo.

 • Nguyên tắc 3

Sau khi biết tại sao phải học giáo dục quốc phòng, cùng tìm hiểu nguyên tắc giảng dạy số 3. Chính là phải kết hợp giữa giáo dục quốc phòng và hoạt động tư tưởng, chính trị cùng pháp luật. Từ đó mới xây dựng được cơ sở quốc phòng và an ninh một cách toàn diện và vững mạnh.

 • Nguyên tắc 4

Giảng dạy phải toàn diện, có trọng điểm và kết hợp với các hình thức phù hợp. Đó là sự tổng hợp hài hòa giữa lý luận và thực tế, giữa lý thuyết và thực hành.

 • Nguyên tắc 5

Chương trình và nội dung của môn học phải phù hợp với từng đối tượng cụ thể. Cũng như phải đáp ứng được tình hình thực tế một cách kịp thời và nhanh chóng.

 • Nguyên tắc 6

Việc giảng dạy phải đảm bảo được các bí mật của Nhà nước. Cạnh đó là các yêu cầu về kế hoạch, phát triển, kế thừa, dễ hiểu, hiệu quả và thiết thực.

Giáo dục quốc phòng cần kết hợp giữa lý thuyết và thực hành
Giáo dục quốc phòng cần kết hợp giữa lý thuyết và thực hành

Bài viết tại sao phải học giáo dục quốc phòng hy vọng đã cung cấp những thông tin hữu ích. Môn học tuy không khó nhưng đòi hỏi ý thức và tính kỷ luật cao trong quá trình học tập. Các bạn trẻ hãy trang bị những kiến thức cần thiết trước khi trải nghiệm môn học này nhé!

Xem thêm bài viết cùng chủ đề:

Bình luận

  Bình luận mới vừa được thêm vào. Click để xem
  0 bình luận

  Bài viết liên quan